25000 ක් නොවෙයි මුන්ට ගහන්න ඕනේ 45000 ක්... ප්‍රයිවට් බස් දෙකක් ගියපු ඇඟේ ලේ වතුරවෙන යෑමන Sélection

2,054 Vues

0   0

අපේ රටේ මාර්ග නිතිය ගැන කතාකරන කොටනම් අපේ මාර්ග වල දුවන ප්‍රයිවට් බස් ගණන ඉතින් කතා කරලත් වැඩක් නෑ මාර්ග නිතිය බල්ලට දාලා රේස් යන්නේ හැබැයි හැමෝමනම් නෙමෙයි සුළු පිරිසක්. එත් මේ සුළු පිරිස නිසා මුළු ප්‍රයිවට් බස් සියල්ලන්ගේම නම කතාවෙනවා

මෙත් ඒ වගේ දෙයක් ප්‍රයිවට් බස් දෙකක් එකට සෙට් වෙලා පාරේ යන අනිත් වාහන පාරෙන් ඉවතට ඇද දමමින් ගිය නොහොඹිනා යමන පසුපසින් පැමිණි මෝටර් රථයක පටිගත වී තිබෙනවා මෙන්න බලන්නකෝ ඔයාලත් එහෙනම්

Publié 2 months ago

Catégorie Gossip Video  /  Local

Voir plus
Commentaires

0 Commentaires