අලුතෙන් ආපු KDH වෑන් කාරයොත් හොල්මන් වෙන්න හදපු 250- වෑන් එක මෙන්න පිස්සු හැදෙනවා Ausgewählte

1,514 Ansichten

0   0

For copyright matters please contact us at : naifmvideos@gmail.com

අපේ ලංකාවේ කාලෙන් ක්කලේට බිහිවෙන දක්ෂයෝ ගැන අපිට අහන්නට දකින්නට ලැබෙනවා. ඒ අතින් වාහන සුපිරියට මොඩිෆයි කරන සුපිරිවැඩකාරයෝ ගැනත් අපිට විවිධ පුවත් අහන්නට ලැබෙනවා. අපි මිට පෙරද ලංකාවේ සපරණ වාහනයක් සුපිරියට මොඩිෆයි කරපු කොල්ලෙක් ගැන ඔයාලට කිව්ව.

අද අපි කියන්න යන්නෙත් ඒ වගේ වැඩක් ගැනයි නමුත් මේක කාර් එකක් නෙමෙයි '250 - ' නම්බර් වාහනයක්. එත් අතුල බලන්නකෝ අලුත්ම KDH වාහනයකට වඩා සුපිරි ඔයාලම බලන්නකෝ

Veröffentlicht 2 weeks ago

Kategorie Other Video  /  Fun

Schlagwörter Sri Lankan Amazing Van Modification Nai Fm Naifm Nai fm

Mehr anzeigen
Kommentare

0 Kommentare