අද මම ඔයාලට දෙන්නේ ඔයාලගේ computer එකේ අනිවාර්යයෙන් install කරන software එකක් වන winrar softwareRead More →

අපි හැමෝම දන්නවා අන්තර්ජාලය භාවිතා කරන හැම දෙනාම භාවිතා කරන දෙයක් තමයි IDM (internet downloadRead More →

අද ගෙනාව vector graphics හදන අයට නියම software එකක්.මේක portable version එක්කුත් තියනව ඒක ඊලඟRead More →